Doğal Sayılarda ve Tam sayılarda Dört İşlem

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Toplama-çıkarma Kolay
2 Toplama-çıkarma ve işaret çarpımlarını kavrama Kolay
3 İşaret belirleme ve sadeleştirme, bölme ve çarpma Kolay
4 İşlem öncelik sırası Kolay
5 Harfli ifadelerde işlem yapabilme Kolay
6 Pozitif ve negatif harfli ifadelerle işlem yapabilme Kolay
7 Çarpma algoritmasını kavrama Orta
8 Bölme algoritmasını kavrama Orta
9 Bölme işlemi problemleri Orta
10 Bölme işlemi problemleri(ortak parantez yöntemi) Orta
11 Bölme işleminde kalanın bölenden küçük olduğunu anlama Orta
12 Bölme işlemi problemleri Orta
13 İşlemin sonucunun tek mi çift mi olduğunu kavrama Orta
14 Ardışık sayılarda dört işlem Orta
15 Toplanan doğal sayıların en küçüğünün en küçük değerini bulma Orta
16 Katsayıların önemini kavrama Orta
17 Toplanan doğal sayıların en küçük ve en büyük değerlerini bulma Orta
18 İfadelerin değer kümelerini yazabilme Orta
19 Rasyonel ifadenin bileşik kesirde tamsayı durumu Orta
20 Sayıların basamak değerlerini anlama Orta
21 Sayı dizilerinin toplamı Orta
22 Kitap numaralandırmada kullanılan rakam sayısını bulma Zor
23 Aralarında asal doğal sayı sorularının çözümü Orta
24 Sayıları harfli ifadeler şeklinde yazarak kolaylık sağlama Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/24

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri