SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Faktöriyel nedir ve işlem yapma Orta
2 Faktöriyel içeren denklemleri çözme Orta
3 Faktöriyel içeren terimlerin bölenlerini bulma Orta
4 Faktöriyeli sayının asal bölenlerini tanımlayabilme Orta
5 Faktöriyeli sayının son basamağındaki rakamı bulma Orta
6 Faktöriyeli sayılarda bölümden kalanı bulma Orta
7 Faktöriyeli sayının içerisinde bulunan asal çarpan olan sayının adedini bulma Orta
8 Faktöriyeli sayının içerisinde bulunan asal çarpan olmayan sayının adedini bulma Orta
9 Faktöriyeli sayının içerisinde asal çarpanlarının üsleri ayni olmayan sayıların adedini bulma Orta
10 Faktöriyeli sayının son kaç basamağında sıfır olduğunu bulma Orta
11 Faktöriyeli sayılar içeren işlemlerde sonucun sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulma Orta
12 Faktöriyeli sayı içeren işlemlerde sondan kaç basamağın 9 olduğunu bulma Orta
13 Sayı dizilerinde ortak parantez yardımı ile faktöriyel eldesi Zor
14 Bir ifadenin başka bir ifade türünden belirtilmesi Orta
15 Faktöriyeli ifade içeren sayıyı bir sayının karesi ya da küpü yapan sayıyı bulma Zor
16 Bölme durumundaki faktöriyel ifadelerin en büyük ve en küçük degerini bulma Zor

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/16

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri