SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Üslü sayının tanımı Kolay
2 Bir üslü sayının pozitif-negatif olduğunu belirleme Kolay
3 Üssün üssünü hesaplama Kolay
4 Bir üslü sayının negatif kuvvetini hesaplama Kolay
5 Üslü harfli ifadeleri sadeleştirme Orta
6 Üsleri aynı olan sayıları çarpma ve bölme Kolay
7 Benzer terimlerde işlem Kolay
8 Bir uslu sayıyı başka bir sayı türünden yazma Orta
9 Bir uslu sayıyı asal çarpanlarına ayırma Orta
10 $ x^{n} =1 $ biçimindeki denklemin çözümü Orta
11 $ x^{a} = x^{b} $ ise a=b özelliğini kavrama Kolay
12 Üslü sayılarda ortak parantezi kullanma Orta
13 Ortak çarpan parantezinin kullanımı Orta
14 Denklem sistemlerinde üslü sayılar için ortak parantez kullanımı Orta
15 Üslü sayıları içeren denklemlerde ikinci dereceden denklemmiş gibi çözme Orta
16 Harfli ifade içeren üslü sayıları yerine koyma metodunda kullanma Orta
17 $ a^{n} = b^{n} $ denklem sistemlerini çözme Orta
18 A ve b asal sayılar için $ a^{n} = b^{n} $ ise $ n = 0 $ özelliğini kavrama Orta
19 Üslü sayı içeren eşitsizlikleri çözme Orta
20 Üslü sayılarda tabanı aynı olan sayıları sıralama Orta
21 Üslü sayılarda üsleri eşitlenebilen sayıları sıralama Orta
22 Üsleri bilinen tabanları asal sayı olan üslü sayıları sıralama Orta
23 Ondalık sayıları uslu sayılarla gösterme Orta
24 Bir üslü sayının belli bir oranını bulma Kolay
25 Üslü ifadeleri içeren denklemleri taraf tarafa çarpmak Orta
26 Üslü sayıların üslerinin sıralanması Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/26

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri