Oran-Orantı-Ortalamalar

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Oran tanımı ve mantığı Kolay
2 Orantı tanımı ve içler dışlar çarpımını kavrama Kolay
3 İçler dışlar çarpımı yardımı ile iki sayı arasındaki oranı bulabilme Kolay
4 Orantı sabiti tanımı ve kullanımı Kolay
5 Orantı sabitini ters orantı içeren sorularda kullanma Orta
6 Birden fazla orantı ile işlem yapabilme Orta
7 Birden fazla orantı içeren karışım problemlerini çözebilme Orta
8 Doğru orantı ve ters orantının iç içe olduğu sorular Orta
9 Orantıda paylar ve paydaların kendi aralarında toplandığında oranın bozulmadığını kavrama Zor
10 Orantıda bulunan oranları genişletebilme Orta
11 Doğru orantı içeren soruların çözebilme Orta
12 Ters orantı içeren soruların çözebilme Orta
13 Doğru ve ters orantı içeren soruları çözebilme Orta
14 Doğru orantı ve ters orantı içeren sorularda bilinmeyen çokluğu bulma Orta
15 Dişli ve tekerlek sorularında orantı Orta
16 Birbiriyle orantılı çoklukları çözme Orta
17 Çoklukların doğru orantılı oldukları sayılarla ters orantılı oldukları sayılar arası bağlantı kurma Orta
18 Tamsayıların orantılı oldukları sayılar biliniyorsa, en küçük ve en büyük değerlerini bulma Orta
19 Doğru orantı Orta
20 Ters orantı Orta
21 Bileşik orantıyı kurabilme Orta
22 Her iki tarafının kuvvetinin alınmasının orantıya etkisi Orta
23 Bileşik orantı içeren sorularda üçten fazla değişken olma durumu Orta
24 $ \frac{x \cdot y}{ x + y } = \frac{a}{b} \rightarrow \frac{x + y }{x \cdot y} $ = $ \frac{x}{x \cd Zor
25 Orantılı oldukları sayılar bilinen sayıları sıralama Orta
26 Ortak terim içeren farklı orantılardaki sayıları sıralama Orta
27 Çarpımlarını bilinen orantılarda sıralama yapma Orta
28 Sayıların çarpımlarını içeren farklı orantılarda sayılar arasında sıralama yapma Orta
29 Aritmetik ortalama hesaplanması Orta
30 Ağırlıklı yaş ortalaması hesabı Orta
31 Frekans tablosu verilen sayıların aritmetik ortalaması Orta
32 Ortalaması belli olan sayılara başka sayıların eklenilmesi-çıkarılması Orta
33 İkili ortalamaları verilmiş sayıların değerlerini bulma Orta
34 Aritmetik ortalaması verilen sayılarda yapılan değişikliklerle yeni aritmetik ortalamayı bulma Orta
35 Ardışık sayıların aritmetik ortalamalarını bulma Orta
36 Geometrik ortalamanın hesaplanması Orta
37 Köklü sayıların geometrik ortalamasını hesaplama Orta
38 Aritmetik ve geometrik ortalamayı birlikte kullandırtan sorular Orta
39 Harmonik ortalamanın hesaplanması Orta
40 Harmonik, aritmetik ve geometrik ortalamalar arasındaki ilişki Orta
41 Aritmetik ve geometrik ortalamaları birlikte kullanma Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/41

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri