Yüzde ve Kar-Zarar Problemleri

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Yüzde hesaplama Kolay
2 Yüzdeliği verilen sayıyı bulma Kolay
3 Bir sayının başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu hesaplama Kolay
4 Birden fazla oran içeren sorularda yüzdelik hesaplama Orta
5 Temel yüz hesap duş yöntemini kavrama Orta
6 Temel yüz hesap duş yöntemini geometrik sorularda uygulama Orta
7 Temel yüz hesap duş yönteminin genel uygulaması Orta
8 Kesir problemlerine benzerliği fark etme Orta
9 İki değer arasındaki yüzdelik değişimi ile iki değer arasındaki yüzdeliği bulma Orta
10 Yüzde - sayı ilişkisi Orta
11 Aliş fiyatı, kar yüzdesi ve satış fiyatı arasındaki bağıntıyı kavrama Orta
12 Satış fiyatı ve aliş fiyatı bilinen malların kar-zarar durumunu çözme Orta
13 Maliyet, kar-zarar yüzdesi ve satış fiyatı arasındaki bağıntıyı denkleme dökme Orta
14 Bir satıştan kar ya da zarar olmama durumları Orta
15 Farklı malların satışındaki kar-zarar ilişkisi Orta
16 Gelir-gider tablosu kurarak, kar-zararı hesaplama Orta
17 Maliyet ve satış fiyatı arasındaki oranı kullanarak kar-zarar yüzdesini bulma Orta
18 Maliyet ve satış fiyatlarının karmaşık yapıda verildiği sorularda işlem yapabilme Orta
19 Üründeki indirim - satıştaki artış ilişkisi Orta
20 Etiket fiyatı üzerinden yapılan değişiklikleri maliyet ile kıyaslama Orta
21 Etiket fiyatı ile indirimli fiyat arasındaki fark verildiğinde maliyeti 100x alma Orta
22 Eldeki malin faklı kar-zarar oranlarıyla satılması durumunda kar-zarar durumunu bulma Orta
23 Fire veren malların maliyetini hesaplama Orta
24 Kuruduktan sonra fire veren malların maliyetlerini ve kar-zarar durumlarını bulma Zor
25 Fire veren malların fire oranından maliyet artışını hesaplama Orta
26 Terazi hatalarının kar-zarara etkisi Zor
27 Enflasyon oranının alim gücüne etkisi Zor
28 Yüzde artış - net artış ilişkisi Zor

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/28

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri