Karışım Problemleri

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Herhangi bir karışımdaki saf madde yüzdesini hesaplama Kolay
2 Miktarları ve yüzdelikleri verilen birden fazla karışımın karıştırılmasından elde edilen yeni karış Orta
3 Birbiriyle karıştırılan yüzdeleri verilen karışımlarda miktarı verilmeyen karışımı bulma Orta
4 Yüzdelikleri bilinen karışımların birbirlerine göre miktarlarını oranlama Orta
5 Bir karışıma, sahip olduğu saf maddeden bir miktar eklenirse, yeni kaprisimin saf madde yüzdesini h Orta
6 Bir karışıma eklenilen su ile oluşan yeni kaprisimin yüzdesini hesaplama Orta
7 Su buharlaştırmanın bir karışımdaki etkisi Orta
8 Bir karışıma hem çözen hem çözünen ekleyerek değişimi hesaplama Orta
9 Homojen karışımlarda karışımdan bir miktar eksilince kaprisimin yüzdesinin değişmediğini kavrama Orta
10 Karışımların belirli oranlarda alınıp karıştırılmasıyla elde edilen karışımın oranını hesaplama Orta
11 Havuz problemi mantığı da içeren karışım problemlerinin çözümü Zor
12 Farklı türdeki karışım problemlerini anlama Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/12

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri