SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Ortak özellik yöntemi ile verilen sorunun liste yöntemi ve venn şeması ile gösterimi Kolay
2 Eleman ve alt kümeyi ayırt edebilme Orta
3 Kümenin alt kümelerinin, özalt kümelerinin ve "r" elemanlı alt kümelerinin sayısını bulma Orta
4 En çok "r" elemanlı alt küme sayısını bulma Orta
5 Alt küme problemlerinde denklem kurabilme Orta
6 Belirli elemanı bulunan alt kümelerin sayısını bulma Orta
7 Belirli elemanı bulunan "r" elemanlı alt kümelerin sayısını bulma Orta
8 Alt kümenin alt kümesini kavrama Orta
9 Verilen işlemin alanını ve elaman sayısını bulma Orta
10 "n" elemanlı kümenin "r" elemanlı alt küme sayısını bulma Orta
11 Dağılma özelliğini kavrama Orta
12 Taralı alanı bulma Orta
13 Yüzdeli küme problemi çözme Orta
14 Elemanların oranları bilinen küme problemi çözümü Orta
15 Yüzdeli küme problemlerinde kesişimi bulma Orta
16 Küme problemlerinde "en az" ve "en çok" kavramlarını anlama Orta
17 Tablo yardımı ile problem çözme Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/17

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri