İkinci Dereceden Denklemler

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Çarpanlarına ayrılmış bir denklemin çözüm kümesini bulma Kolay
2 Farklı tipte olan iki veya daha fazla dereceden denklemlerin çözüm kümesini bulma Kolay
3 İkinci dereceden üç terim içeren çarpanlarına ayrılabilen denklemin çözüm kümesi Kolay
4 İkinci dereceden denklemin çözüm kümesini diskriminant yöntemi ile bulma Kolay
5 Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu durumlarda denklemin kökünün olmaması Kolay
6 Diskriminantın sıfıra eşit olduğu durumlarda denklemin tek bir kokunun olması Kolay
7 Diskriminantın sıfırdan büyük olduğu durumlarda ikinci dereceden denklemin iki reel kokunun olması Orta
8 Diskriminant yöntemi ile bir kökü bilinen denklemin diğer kökünü bulma Orta
9 Farklı iki denklemin birer kökü ortak ise denklemlere ait diğer kökleri bulma Orta
10 Yüksek dereceli denklemleri ikinci dereceden denkleme dönüştürme Orta
11 İkinci dereceden denklem kullanılan üstel denklemler Orta
12 İkinci dereceden denklem kullanılan koklu denklemler Orta
13 İkinci dereceden denklem kullanılan rasyonel denklemler Orta
14 İkinci dereceden denklem kullanılan mutlak değerli denklemler Orta
15 Mutlak değerli ifadeler barındıran ikinci dereceden denklemlerin çözümü Orta
16 Denklemin köklerinden yola çıkarak ikinci dereceden denklem oluşturma Orta
17 $a{x^{2}}+ bx+c=0$ denkleminde kökler toplamı $-b/a$ Orta
18 $a{x^{2}}+ bx+c=0$ denkleminde kökler çarpımı $c/a$ Orta
19 Kökler ve katsayılar sayesinde istenen bilgileri ortaya çıkarma Orta
20 Kökler ve katsayılar ile oluşturulan özdeşlikleri kökler toplamı ve çarpımı formüllerini kullanarak çözme Orta
21 Simetrik köke sahip denklemlerin bilinmeyenlerini bulma Orta
22 Kökleri arasındaki bağıntı bilinen denklemlerden yeni denklem yazma Orta
23 Çözümü yapılırken ortaya çıkan ikinci dereceden denklemle problemi çözme Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/23

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri