SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Simetri Ekseni Kolay
2 $y=a{x^{2}}+ bx+c$ tipi parabol grafiği Kolay
3 $y=a{(x-r)^{2}}+k$ tipi parabol grafiği Kolay
4 x eksenini kesmeyen parabollerin grafiklerini diskriminant yöntemi ile analiz etme Orta
5 Bir parabolün minimum veya maksimum noktası Kolay
6 Parabolün belirli bir aralıktaki en büyük ya da en küçük değerleri Kolay
7 X eksenini kestiği noktaları bilinen parabol denklemi Orta
8 Tepe noktası bilinen parabol denklemi Orta
9 Üç noktası bilinen parabol denklemi Orta
10 Parabolün grafiği üzerinde oran verilen problemleri çözebilme Orta
11 İki parabolün ya da parabol ile doğrunun kesişim noktaları Orta
12 Parabol eşitsizliklerinin grafikte gösterimi Orta
13 Parabollerin geçtiği sabit noktanın koordinatlarını bulma Orta
14 Parabollerin orijine göre simetriğini bulma Zor
15 Parabollerin Ox ve Oy eksenine göre simetriğini bulma Zor
16 Parabollerin bir noktaya  göre simetrisini bulma Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/16

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri