İkinci Dereceden Eşitsizlikler

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Grafiği verilen bir fonksiyonun tek katli ve çift katli kökleri Kolay
2 Bir denklemin kökleri Kolay
3 Bir denklem grafiğinde düşey asimptot Orta
4 Düşey asimptot kavramı Orta
5 $f(x)$ için x'in maksimum değerini alırken fonksiyonun işareti ve değeri Orta
6 $f(x)$ in en büyük dereceli teriminin işareti Orta
7 Grafiği bilinen bir fonksiyonun işaret tablosu Orta
8 Denklemi verilen fonksiyonun işaret tablosu Orta
9 Eşitsizliğin pozitif-negatiflik tablosu Orta
10 Eşitsizliği tanımsız yapan değerlerin çözüm kümesi Orta
11 Grafiği verilen eşitsizliğin çözüm kümesi Orta
12 Çift katlı kökün neden olduğu özel bir durumu farkedebilme Orta
13 Negatif olmayan ifadeler içeren eşitsizliğin çözüm kümesi Orta
14 Eşitsizliğin çözüm kümesi Orta
15 Eşitsizlik problemleri Orta
16 Kare köklü ifade içeren denklemin en geniş tanım aralığı Orta
17 Eşitsizlik sistemi Orta
18 İkinci dereceden bir denklemin gerçel kökünün varlığını diskriminant yöntemi ile inceleme Orta
19 İkinci dereceden bir eşitsizliğin her x gerçel sayısı için geçerli olması Orta
20 İkinci dereceden denklemlerde köklerle sayılar arasındaki bağıntıları içeren eşitsizlik soruları Orta
21 İkinci dereceden denklemlerde $x1<0<x2$ ve $Ix1I<Ix2I$ veya $Ix2I<Ix1I$ durumu Orta
22 İkinci dereceden eşitsizliklerde $0<x1<x2$ durumu Orta
23 İkinci dereceden eşitsizliklerde $x1<0<x2$ durumu Orta
24 İkinci dereceden eşitsizliklerde $0<x1<x2$ durumu Orta
25 İkinci dereceden eşitsizliklerde $a<x1<b<x2$ durumu Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/25

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri