SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Örnek uzayın eleman sayısı Kolay
2 Örnek uzayın alt kümesi ve eleman sayısı Kolay
3 Olasılık tanımı Orta
4 Olasılık kavramının somutlaştırılması Kolay
5 Olasılık fonksiyonunun tanımı Orta
6 Para atma durumlarında olasılık Orta
7 Zar atma olaylarında olasılık Orta
8 Koşullu olasılık Orta
9 Bağımsız olay Orta
10 Bağımsız olay problemleri Orta
11 Ayrık olay problemleri Orta
12 $P(AUB)=P(A)+P(B)-P(AnB)$ bağıntısı Orta
13 Farklı kutulardan farklı/aynı renkteki bilyelerin seçilme olasılığı Orta
14 $P(AnB)=P(A).P(B)$ eşitliğini yorumlama ve bağımsız olayları fark etme Orta
15 Tekrarlanma durumlarında olasılık Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/15

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri