SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Açı ölçü birimleri Kolay
2 Derecenin alt birimlerini dereceye çevirme Kolay
3 Derece, dakika, saniye Kolay
4 Derece cinsinden esas ölçü Kolay
5 Grad cinsinden esas ölçü Kolay
6 Radyan cinsinden esas ölçü Kolay
7 sin,cos,tan,cot,sec,cosec fonksiyonları Kolay
8 Geometrik şekillerde trigonometrik değerler Kolay
9 Geometrik şekillerde trigonometrik değerler 2 Orta
10 Geometrik şekillerde trigonometrik değerler 3 Orta
11 $sin^{x}+cos^{x}=1$ eşitliği Kolay
12 $x^2-y^2=(x-y)\times(x+y)$ eşitliği Kolay
13 tanx=sinx/cosx, cotx=cosx/sinx ve tanx.cotx=1 eşitlikleri Kolay
14 coseca=1/sina ve seca=1/cosa eşitlikleri Orta
15 Özdeşliklerden yararlanarak trigonometrik fonksiyonlara bağlı denklemleri çözme Orta
16 $x^2+y^2=(x+y)\times(x^2-x.y+y^2)$ ve $x^2-y^2=(x-y)\times(x^2+x.y+y^2)$ eşitlikleri Orta
17 Özel açıların trigonometrik değerleri Kolay
18 Birim çember Orta
19 Birim çemberde özel açılara denk gelen koordinatlar Kolay
20 Oy ekseninin sinüse, Ox ekseninin kosinüse denk olması Kolay
21 cos ve sin fonksiyonlarının değerlerinin [-1,1] arasında olması Orta
22 a.sinx+b.cosx ifadesinin en büyük ve en küçük değeri Orta
23 0,90,180,270,360'nin \cot ve \tan değerleri Orta
24 sin,cos,tan,cot fonksiyonlarının analitik çembere göre işaretleri Orta
25 Koordinat düzlemi ile değerleri sıralayabilme Orta
26 Trigonometrik açıların bölge değiştirmesi Orta
27 Trigonometrik bir değerin esas ölçüsü ve değeri Orta
28 0,π/2,π,3π/2,2π ile ilişkili açıların trigonometrik değerleri Orta
29 π ve π/2'nin katları ile ilişkili açıların trigonometrik değerleri Orta
30 Açıların trigonometrik değerlerini dar açıların cinsinden trigonometrik değerleri Orta
31 İki açının ölçüleri arasındaki bağıntı verince trigonometrik bölge dönüşümü kullanma Orta
32 Bir üçgende açıların trigonometrik değerleri Orta
33 Trigonometrik serilerin değerleri Orta
34 Geometrik şekillerde  geniş açıların trigonometrik ifadeleri Orta
35 Herhangi bir dar açısı bilinen bir trigonometrik değerden yola çıkarak yeni bir trigonometrik değer hesaplama Orta
36 Herhangi bir geniş açısı bilinen bir trigonometrik değer dışındaki diğer trigonometrik değerleri Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/36

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri