SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 $cosx=k$ denkleminin çözüm kümesi $-1≤k≤1$ Orta
2 $sinx=k$ denkleminin çözüm kümesi $-1≤k≤1$ Orta
3 $tanx=k$ ve $cotx=k$ denklemlerinin çözüm kümeleri Kolay
4 $cos$ veya $sin$ fonksiyonları üzerine kurulu denklemlerin çözümü Orta
5 $tan$ ve $cot$ üzerine kurulu eşitsizliklerin çözümü Orta
6 $sinα=cosβ$ ya da $tanα=cotβ$ seklindeki eşitsizliklerin çözümü Orta
7 $secx$ ve $cosecx$ terimleri Orta
8 Trigonometrik denklemi 2. dereceden denkleme benzeterek cozme-1 Orta
9 Trigonometrik denklemi 2. dereceden denkleme benzeterek cozme-2 Orta
10 Ters dönüşüm formülü kullanılan Trigonometrik denklem çözümü Zor
11 $acosx+bsinx=c$ şeklindeki trigonometrik denklemlerin çözüm kümesi Zor
12 sin ve cos fonksiyonlarını tan cinsinden yazma Zor
13 $b/a=tanα$ dönüşümünü kullanılan a.sinx+b.cosx seklindeki ifadelerin çözümü Orta
14 $acos^2(x)+b.cosx.sinx+c. sin^2x$ şeklindeki fonksiyonun çözümü Orta
15 Periyot Orta
16 İki trigonometrik fonksiyonun toplam ya da çıkarma durumunda olduğu durumlarda periyot bulma Orta
17 $sin$ fonksiyonunun grafiği Orta
18 $cos$ fonksiyonunun grafiği Orta
19 $tan$ fonksiyonunun grafiği Orta
20 $arcsinx$ ve $arccosx$ fonksiyonları Orta
21 $arcsin$ ve $arccos$ fonksiyonlarının çözümü Orta
22 Dik üçgen yardımı ile arcsin ve arccos içeren denklemlerin çözümü Orta
23 $arctan$ ve $arccot$, fonksiyonları Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/23

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri