SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Karmaşık sayılarda çözüm kümesi Kolay
2 karmaşık sayılarda reel(gerçel) ve sanal(imajiner) kısımları ayırtedebilme ve karmaşık düzlemde gösterimi Kolay
3 "i" sanal sayısının kuvvetleri Kolay
4 karmaşık sayıların eşitliği Orta
5 Karmaşık sayılarda toplama-çıkarma işlemleri Orta
6 Karmaşık sayılarda çarpma işlemi Orta
7 Bir karmaşık sayının kuvveti Orta
8 Bir karmaşık sayının eşleneği Orta
9 Bir karmaşık sayının tersi Orta
10 Diskriminantı sıfırdan küçük olan 2. dereceden denklemler Orta
11 Karmaşık sayılarda bölme işlemi Orta
12 Karmaşık sayı içeren denklem çözümü Orta
13 Karmaşık sayılarda modül(mutlak değer) Orta
14 Modül üzerinde çarpma ve bölme işlemleri Orta
15 Modülün kuvveti Orta
16 Modüllü denklemleri çözümü Orta
17 İki karmaşık sayının karmaşık düzlemde birbirlerine olan uzaklığı Orta
18 Karmaşık düzlemde bir çember belirten karmaşık sayılı denklemler Orta
19 Modül halinde verilen karmaşık sayının merkezi Orta
20 Karmaşık Sayılar kümesini çizip-uzaklık bulma Orta
21 Sabit bir noktanın bir çember üzerindeki karmaşık sayılara  en yakın ve en uzak olma durumunun analizi Orta
22 Kutupsal formda yazılı bir karmaşık sayıyı karmaşık düzlemde gösterimi Orta
23 Esas argüment Orta
24 Standart formdaki bir karmaşık sayının, kutupsal formda yazımı Orta
25 Kutupsal formdaki bir karmaşık sayının, standart formda yazımı Orta
26 Argüment içeren bir denklemin çözüm kümesi Orta
27 Argüment değeri bilinen denklemlerin çözümü ve çizimi Orta
28 Kutupsal formdaki karmaşık sayılarda toplama-çıkarma işlemleri Orta
29 lzl'leri farklı olan kutupsal formdaki karmaşık sayılarda toplama-çıkarma işlemleri Orta
30 Kutupsal formdaki karmaşık sayılarda çarpma işlemi (De'Moivre Kuralı) Orta
31 Kutupsal formda verilen karmaşık sayılarda bölme işlemi(De'Moivre Kuralı) Orta
32 Kutupsal formdaki karmaşık sayıların "n" üssü Orta
33 Karmaşık düzlemde koordinatları verilen karmaşık sayılarda işlem Orta
34 Standart formdaki karmaşık sayıların argümentleri ile işlem Orta
35 Kutupsal formdaki karmaşık sayıların eşleniği Orta
36 Kutupsal formdaki karmaşık sayıların kökleri Orta
37 Standart formdaki karmaşık sayıların kökleri Zor
38 Bir karmaşık sayının n. dereceden koku Orta
39 Bir karmaşık sayının kökleri ile işlem Zor
40 Bir karmaşık sayının orijinden pozitif ya da negatif yönde döndürülmesinin incelenmesi Orta
41 Bir karmaşık sayının orijinden pozitif ya da negatif yönde döndürülmesinin incelenmesi - 2 Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/41

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri