SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Logaritma tanımı Kolay
2 Logaritmik denklemlerin çözümü Orta
3 $\log_{a}{a^{n}}$=n Kuralı Orta
4 Logaritmik sayı içeren fonksiyonların en geniş tanım aralığı Orta
5 $\log_{a}{a}=1$ Ve $\log_{a}{1}=0$  Kuralları Orta
6 $\log_{a^{m}}{b^{n}}=\frac{n}{b}\times\log_{a}{b}$ Özelliği Orta
7 Logaritma kuralları Orta
8 $\log_{a}{x}+\log_{a}{y}=\log_{a}{x\times y}$ ve $\log_{a}{x}-\log_{a}{y}=\log_{a}{\frac{x}{y}}$ özellikleri Orta
9 Çarpanlara ayırma kullanılan $\log_{a}{x}+\log_{a}{y}=\log_{a}{x\times y}$ ve $\log_{a}{x}-\log_{a}{y}=\log_{a}{\frac{x}{y}}$ Özellikleri Orta
10 $\log_{a}{x}+\log_{a}{y}=\log_{a}{x\times y}$ ve $\log_{a}{x}-\log_{a}{y}=\log_{a}{\frac{x}{y}}$ Özellikleri Orta
11 Verilen bir logaritma değerine dayanarak yaklaşık değer hesaplama Orta
12 Logaritmik bir sayının yaklaşık değeri Orta
13 İki bilinmeyenli denklem çözümü ile logaritmik sayının değeri Orta
14 $\log_{a}{b}=\frac{\log_{c}{b}}{\log_{c}{a}}$ Taban değiştirme kuralı Orta
15 Taban değişimi kuralı ile bir logaritmik sayıyı başka bir logaritmik sayı ile ifadesi Orta
16 $\log_{a}{b}=\frac{1}{\log_{b}{a}}$ Özelliği Orta
17 $\log_{a}{b}=\frac{1}{\log_{b}{a}}$ Ozelligi-2 Orta
18 $\log_{a}{b}=\frac{1}{\log_{b}{a}}$ Ozelligi-3 Orta
19 $a^{\log_{a}{b}}=b$ Özelliği Orta
20 $a^{\log_{b}{c}}=c^{\log_{b}{a}}$ Özelliği Orta
21 Logaritmik denklemlerde eşitlik Orta
22 Üstel fonksiyonların grafiği Orta
23 Logaritmik fonksiyonların grafiği Orta
24 Logaritmik bir fonksiyonun tersi Orta
25 Logaritmik denklemlerde $log(x/y)=logx-logy$ bağıntısı Orta
26 Logaritmik ve üstel fonksiyonları 2. dereceden denklemler kullanma Orta
27 Logaritmik denklemleri 2. dereceden denklemlere benzeterek çözmek Orta
28 Logaritmik sayı içeren eşitsizliklerin çözümü Orta
29 Logaritmik sayılarda sıralama Zor
30 Logaritmik sayı içeren geometrik sorular Orta
31 y=k/x eğrisi altındaki alanı hesabı Orta
32 Basamak sayısını logaritma kullanarak bulma Orta
33 Logaritmik denklemlerin çözümünde her iki tarafın logaritmasını almayı kavrama Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/33

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri