SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Determinant Kolay
2 Determinant hesaplamayı kolaylaştıran teknikler Orta
3 3x3 determinantının Sarrus yöntemi ile çözümü Orta
4 Minör ve kofaktor Orta
5 Bir matrisin determinant için kullanılan genel yöntem Orta
6 Genel determinant hesaplamada sıfırın işlem kolaylığı Orta
7 Bir matrisin çarpmaya göre tersi Orta
8 Bir matrisin determinantı sıfır ise o matrisin tersinin olmaması Orta
9 sin-cos denklemlerinden yararlanarak determinant hesabi Orta
10 2. dereceden denklemlerden yararlanarak determinant hesabi Orta
11 Bir matrisin herhangi iki satırındaki elemanların orantılı olması Orta
12 $\mid A\times B\mid=\mid A\mid\times\mid B\mid$ ve $\mid A\times n\mid=\mid A\mid\times n$ özellikleri Orta
13 Determinantta herhangi iki satirin yeri değiştirildiğinde determinant değerinin işaret değişikliği Orta
14 $n\times n$ lik kare bir determinant satırının ya da sütununun bir k sayısı ile çarpımının değerminantın değerini $k^{2}$ katına çıkarması Orta
15 Determinantta bir satırın veya sütunun bir k sayısı ile çarpılarak başka bir satıra veya sütuna eklenmesi ile determinantın değişmemesi durumu Orta
16 Matriste rank Orta
17 Determinant ile alan hesaplama Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/17

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri