Türevin Geometrik Uygulamaları

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Türev ile teğet ve normal denklemi Orta
2 Grafiği ve teğeti bilinen fonksiyonların türevi Orta
3 Kapalı fonksiyonlarda teğet denklemi Orta
4 Grafiği verilmiş fonksiyonun teğetinin grafiği kestiği nokta Orta
5 Artan - Azalan fonksiyon Orta
6 Artan olduğu bilinen fonksiyondaki terimler Orta
7 Artan iki  Fonksiyon arasında bağlantı kurma Orta
8 Fonksiyonun Ekstremum değerleri Orta
9 Ekstremum ile türev ilişkisi Orta
10 Türevi grafikle verilmiş fonksiyonların ekstremum noktaları Orta
11 Uç değerleri belli olan fonksiyonun ekstremum değerleri Orta
12 Ekstremum noktaları verilen fonksiyonun bilinmeyenleri Orta
13 Ekstremum noktasının değeri verilmiş fonksiyonda bilinmeyen Orta
14 Ekstremumu olmayan fonksiyonlarda çözümleme Orta
15 II. Türev kullanarak dönüm noktası Orta
16 Dönüm noktası verilen fonksiyonun bilinmeyeni Orta
17 Fonksiyonun kritik noktaları Orta
18 Grafiği verilen fonksiyonun denklemi Orta
19 Fonksiyonun asimptotları Orta
20 Asimptotları olan fonksiyonun grafiği Orta
21 Eğik asimptotların grafiği Orta
22 Köklü fonksiyonların grafiği Zor
23 Grafiği verilmiş fonksiyonun ifadesi Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/23

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri