Maksimum-Minimum Problemleri

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 İki değişkenli fonksiyonun maksimum değeri Orta
2 Kökler toplamının minimum değeri Orta
3 Çevresi belli olan dikdörtgende max-min problemleri Orta
4 Parabol üzerinde olan dikdörtgenin alanı Orta
5 Denklemi verilen eğrinin orijine en yakın noktası Orta
6 Grafiği verilen bir fonksiyonun, verilen bir nokta ile grafikte en yakın nokta Orta
7 Parabol ve bir doğrunun en yakın noktaları Orta
8 En kısa uzunluk Zor
9 Uzunlukları belli cismin hacmi Orta
10 Çember üzerinde köşeleri bulunan en büyük alanlı dikdörtgenin çevresi Orta
11 Yarım çember üzerinde en büyük alanlı üçgen Zor
12 Yarım çember içindeki en büyük alanlı yamuk Orta
13 Kürenin içine yerleştirilebilecek en büyük silindir Zor
14 Dönel koni içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindir Zor
15 Türev - hız ilişkisi Orta
16 Ani hız değişimi - türev ilişkisi Zor
17 Polinomlarda kalansız bölünebilen bir fonksiyonun bilinmeyenleri Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/17

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri