İntegralde Alan ve Hacim

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Fonksiyon ile x-ekseni arasında kalan alanı bulma Orta
2 Fonksiyon ile x ekseni arasında kalan alanı integral ile ifade etme Orta
3 Parabol ile x ekseni arasında kalan alanı integral yardımı ile hesaplama Orta
4 Parabol ile y ekseni arasında kalan alanı integral yardımı ile hesaplama Orta
5 $x=f(y)$ ; $x=g(y)$ eğrileri arasında sınırlandırılan bölgenin alanı Orta
6 Birden çok noktada kesişen fonksiyonların alanı Zor
7 Grafikte Alan - Integral ilişkisi Orta
8 Tek - çift fonksiyon kavramı ile alan bağıntısı Orta
9 Bazı özel integrallerin daire ile ilişkilendirilip alanıyla çözümü Orta
10 Çember ile doğru arasında kalan alan Orta
11 Doğrunun x-ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi Orta
12 Denklemi verilen eğrinin y- ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cisimlerin hacmi Orta
13 Dairenin herhangi bir eksen etrafında döndürülmesi ile oluşan kürenin hami Zor
14 Parabol ile doğrular arasında kalan bölgenin x- ekseni etrafında döndürülmesi Orta
15 Parabol ile doğru arasında kalan bölgenin y- ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi Orta
16 İki eğri arasında kalan bölgenin x- ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi Orta
17 İki eğri arasında kalan bölgenin y- ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan şeklin hacmi Orta

Tekrar Notları

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/17

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri