Asal Çarpan ve Tam Bölenlerin Sayısı

SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Bir sayının asal çarpanlarını bulma Kolay
2 Çarpanlarıyla ifade edilmiş sayının asal çarpanlarını bulma Kolay
3 Asal sayıların pozitif bölenlerinin 1 ve kendisi olduğunu kavrama Orta
4 $ x^{n}= k.y $ biçimindeki ifadelerde x ve y'nin en küçük değerlerini bulma Orta
5 Tam bölenlerin sayısını bulma Orta
6 Tam bölenleri verilen sayının çarpanlarının bilinmeyen üssünü bulma Orta
7 Tam bölen sayışı bilinen sayının kaç basamaklı olduğunu bulma Orta
8 Bir sayının pozitif tek-çift bölenlerinin sayısını bulma Orta
9 Bir kesrin alabileceği tamsayı değerlerini bulma Orta
10 Kalanı bilinen sayının tam bölenlerini bulma Orta
11 Bir doğal sayının asal olmayan tamsayı bölenlerinin toplamını bulma Orta
12 Bir sayının pozitif tam bölenlerinin toplamını bulma Orta
13 Tam sayı bölenler Zor
14 Pozitif tam sayı bölenleri sayısını iki kare farkından yararlanarak bulma Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/14

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri