SoruTipleri

No Adı Zorluk seviyesi
1 Obeb ve okek'in neler olduğunu kavrama Kolay
2 Asal çarpanları kullanarak obeb ve okek bulma Orta
3 İki sayının obeb ve okek'inin çarpımının sayıların çarpımına eşit olduğunu bilme Kolay
4 Obeb≤x<y≤okek eşitsizliğini kavrama Orta
5 Obeb ve okek'ı verilen sayıların toplamlarının en az ve en çok değerlerini bulma Orta
6 Okek'ı bilinen aralarında asal olan sayıları bulma Orta
7 Birkaç doğal sayının okek'ini ve katlarını belli bir aralıkta arama Orta
8 Verilen doğal sayıların pozitif ortak bölenlerini bulma Orta
9 Payları eşit rasyonel sayıları tamsayı yapma Orta
10 X=2a=3b=5c eşitliğinde x'in 2,3,5'in ekok'u olduğunu anlama Orta
11 Katlarından "a" kadar fazla olan ekok'u bulma Orta
12 Katlarından "a" kadar eksik olan ekok'u bulma Orta
13 Ekok problemi kavrama Orta
14 Alan sorularında okek'ı kullanma Orta
15 Küp sorularında okek'ı kullanma Orta
16 $ x= \frac{22}{a}= \frac{33}{b}= \frac{55}{c} $ eşitliğinde x'in 22,33,55'in obeb'ı olduğunu anlama Orta
17 Çevre, alan ve hacim sorularında obeb'i kullanma Orta
18 Obeb problemi kavrama Orta
19 Rasyonel sayılarda okek bulma Orta
20 Rasyonel sayılarda obeb bulma Orta

Gelişim Takip

SoruTipi gelişim durumun

0/20

Göz attığın sorutipleri

Bu konudan en son baktığın SoruTipleri